LĐLĐ Quận 3 tuyên dương 37 gương "Người tốt việc tốt"

Các cá nhân được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Các cá nhân được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Các cá nhân được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Lên top