LĐLĐ quận 1, TPHCM: Tuyên dương khen thưởng 842 cá nhân, tập thể

LĐLĐ quận 1 (TPHCM) tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
LĐLĐ quận 1 (TPHCM) tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
LĐLĐ quận 1 (TPHCM) tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2021. Ảnh: Chân Phúc
Lên top