LĐLĐ Phú Thọ: Thành lập mới 8 Công đoàn cơ sở trong quý I.2021

LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở trong quý I. 2021. (Ảnh: Mai Hoa)
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở trong quý I. 2021. (Ảnh: Mai Hoa)
LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã thành lập thêm 8 Công đoàn cơ sở trong quý I. 2021. (Ảnh: Mai Hoa)
Lên top