LĐLĐ Ninh Thuận: Phát động công chức, viên chức nói không với tiêu cực

Lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực LĐLĐ tỉnh chứng kiến LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký kết tham gia cuộc vận động. Ảnh: Lý Thanh.
Lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực LĐLĐ tỉnh chứng kiến LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký kết tham gia cuộc vận động. Ảnh: Lý Thanh.
Lãnh đạo Ban Dân vận TƯ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực LĐLĐ tỉnh chứng kiến LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh ký kết tham gia cuộc vận động. Ảnh: Lý Thanh.
Lên top