LĐLĐ Ninh Thuận: Bàn giao 2 nhà mái ấm trước thềm xuân mới