LĐLĐ Ninh Hòa: Biểu dương 90 tập thể, cá nhân đồng hành cùng CNLĐ

Biểu dương các CĐCS tiêu biểu thị xã Ninh Hòa trong dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.Linh
Biểu dương các CĐCS tiêu biểu thị xã Ninh Hòa trong dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.Linh
Biểu dương các CĐCS tiêu biểu thị xã Ninh Hòa trong dịp kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.Linh
Lên top