LĐLĐ Ninh Giang (Hải Dương): Nhiều hoạt động chào mừng "Ngày hội toàn dân"

LĐLĐ huyện Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức nhiều đoàn tuyên truyền ngày bầu cử cho CNVCLĐ trên địa bàn, kết hợp tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Thành Nam
LĐLĐ huyện Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức nhiều đoàn tuyên truyền ngày bầu cử cho CNVCLĐ trên địa bàn, kết hợp tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Thành Nam
LĐLĐ huyện Ninh Giang (Hải Dương) tổ chức nhiều đoàn tuyên truyền ngày bầu cử cho CNVCLĐ trên địa bàn, kết hợp tặng quà công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Thành Nam
Lên top