Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Ninh Bình: Nhân lên niềm vui ngày khai giảng