LĐLĐ Ninh Bình: Ký kết chương trình phối hợp công tác với TAND tỉnh