LĐLĐ Ninh Bình: Đổi mới hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Ảnh: NT
LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Ảnh: NT
Lên top