LĐLĐ Ngũ Hành Sơn: Giải ngân vốn vay cho đoàn viên gặp khó khăn

LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn giải ngân vốn vay cho người lao động nghèo. Ảnh: Ngũ Hành Sơn
LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn giải ngân vốn vay cho người lao động nghèo. Ảnh: Ngũ Hành Sơn
LĐLĐ quận Ngũ Hành Sơn giải ngân vốn vay cho người lao động nghèo. Ảnh: Ngũ Hành Sơn
Lên top