LĐLĐ Nghĩa Đàn (Nghệ An) tặng quà cho công nhân, lao động khu nhà trọ

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) tặng quà cho công nhân, lao động khu nhà trọ. Ảnh: PV
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) tặng quà cho công nhân, lao động khu nhà trọ. Ảnh: PV
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) tặng quà cho công nhân, lao động khu nhà trọ. Ảnh: PV
Lên top