LĐLĐ Nghi Xuân trao quà Tết sum vầy cho đoàn viên khó khăn

Trao hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức. Ảnh: CĐ.
Trao hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức. Ảnh: CĐ.
Trao hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm công đoàn tại Chương trình Tết sum vầy do LĐLĐ huyện Nghi Xuân tổ chức. Ảnh: CĐ.
Lên top