LĐLĐ Nghi Lộc: Giới thiệu đại biểu tham gia ứng cử HĐND huyện

LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức phiên họp bất thường nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Q.Đ
LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức phiên họp bất thường nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Q.Đ
LĐLĐ huyện Nghi Lộc (Nghệ An) tổ chức phiên họp bất thường nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Q.Đ
Lên top