LĐLĐ Nghệ An: Ủng hộ chương trình “Tết vì người nghèo” 1,2 tỉ đồng

LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" 1,2 tỉ đồng. Ảnh: TT
LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" 1,2 tỉ đồng. Ảnh: TT
LĐLĐ tỉnh Nghệ An ủng hộ chương trình "Tết vì người nghèo" 1,2 tỉ đồng. Ảnh: TT
Lên top