LĐLĐ Nghệ An: Trao quà “Tết Sum vầy” cho 400 công nhân lao động

Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao quà "Tết sum vầy" cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Đông
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao quà "Tết sum vầy" cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Đông
Ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao quà "Tết sum vầy" cho công nhân lao động. Ảnh: Trần Đông
Lên top