LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết hoạt động cụm thi đua Bắc Trung Bộ năm 2020

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thanh Tùng
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thanh Tùng
Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top