LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Vân
Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Vân
Hội nghị kiểm điểm công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 LĐLĐ tỉnh Nghệ An. Ảnh: Trần Vân
Lên top