LĐLĐ Nghệ An: Tổng kết chương trình phúc lợi tầm soát ung thư năm 2020

Hội nghị đánh giá kết quả tầm soát ung thư đại trực tràng năm 2020 giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH Medlatec Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng
Hội nghị đánh giá kết quả tầm soát ung thư đại trực tràng năm 2020 giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH Medlatec Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng
Hội nghị đánh giá kết quả tầm soát ung thư đại trực tràng năm 2020 giữa LĐLĐ tỉnh với Công ty TNHH Medlatec Nghệ An. Ảnh: Thanh Tùng
Lên top