Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Nghệ An: tổ chức tập huấn về giới và lồng ghép giới trong hoạt động CĐ