LĐLĐ Nghệ An: Thăm hỏi các nạn nhân vụ rơi thang máy

Đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An động viên, thăm hỏi các gia đình và thân nhân. Ảnh: Đức An
Đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An động viên, thăm hỏi các gia đình và thân nhân. Ảnh: Đức An
Đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An và đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An động viên, thăm hỏi các gia đình và thân nhân. Ảnh: Đức An
Lên top