LĐLĐ Nghệ An: Phát triển mới 22.356 đoàn viên công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh  trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: QĐ
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: QĐ
Lên top