LĐLĐ Nghệ An: Phấn đấu thành lập mới 30 công đoàn cơ sở

Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn tại LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: PT
Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn tại LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: PT
Lễ kết nạp đoàn viên công đoàn tại LĐLĐ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An). Ảnh: PT
Lên top