LĐLĐ Nghệ An: Hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 5 nhà Mái ấm công đoàn

Trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên thuộc LĐLĐ Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: TT
Trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên thuộc LĐLĐ Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: TT
Trao hỗ trợ nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên thuộc LĐLĐ Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh: TT
Lên top