LĐLĐ Nghệ An: Biểu dương 55 nữ đoàn viên “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ban tổ chức trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho nữ đoàn viên xuất sắc. Ảnh: QĐ
Ban tổ chức trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho nữ đoàn viên xuất sắc. Ảnh: QĐ
Ban tổ chức trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho nữ đoàn viên xuất sắc. Ảnh: QĐ
Lên top