LĐLĐ Nam Sách (Hải Dương) tuyên truyền bầu cử qua hệ thống loa truyền thanh

Cán bộ Công đoàn tuyên truyền bầu cử tới CNLĐ huyện Nam Sách (Hải Dương) thông qua hệ thống loa truyền thanh doanh nghiệp. Ảnh Diệu Thuý
Cán bộ Công đoàn tuyên truyền bầu cử tới CNLĐ huyện Nam Sách (Hải Dương) thông qua hệ thống loa truyền thanh doanh nghiệp. Ảnh Diệu Thuý
Cán bộ Công đoàn tuyên truyền bầu cử tới CNLĐ huyện Nam Sách (Hải Dương) thông qua hệ thống loa truyền thanh doanh nghiệp. Ảnh Diệu Thuý
Lên top