LĐLĐ Liên Chiểu: 95,6% DN ngoài nhà nước có thỏa ước lao động

LĐLĐ quận Liên Chiểu đã trao 1.214 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ quận Liên Chiểu đã trao 1.214 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Tường Minh
LĐLĐ quận Liên Chiểu đã trao 1.214 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ảnh: Tường Minh
Lên top