LĐLĐ Lê Chân (Hải Phòng): Thành lập công đoàn cơ sở Công ty Chuo Việt Nam

Liên đoàn Lao động quận Lê Chân (Hải Phòng) công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty Chuo Việt Nam. Ảnh CTV
Liên đoàn Lao động quận Lê Chân (Hải Phòng) công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty Chuo Việt Nam. Ảnh CTV
Liên đoàn Lao động quận Lê Chân (Hải Phòng) công bố quyết định thành lập Công đoàn Công ty Chuo Việt Nam. Ảnh CTV
Lên top