LĐLĐ Lào Cai: Chung tay hỗ trợ đoàn viên, người lao động chống dịch

Đại diện LĐLĐ tỉnh trao dung dịch rửa tay khô cho CNLĐ Chi nhánh Phân bón và Hóa chất.
Đại diện LĐLĐ tỉnh trao dung dịch rửa tay khô cho CNLĐ Chi nhánh Phân bón và Hóa chất.
Đại diện LĐLĐ tỉnh trao dung dịch rửa tay khô cho CNLĐ Chi nhánh Phân bón và Hóa chất.
Lên top