LĐLĐ Lâm Đồng gắn biển công trình mới chào mừng “Tháng Công nhân"

LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao Bằng công nhận công trình sản phẩm mới.
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao Bằng công nhận công trình sản phẩm mới.
LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng trao Bằng công nhận công trình sản phẩm mới.
Lên top