LĐLĐ Lâm Đồng: Chăm lo cho NLĐ trong Tháng Công nhân

Công nhân lao động tham gia gian hàng nghĩa tình đoàn viên.
Công nhân lao động tham gia gian hàng nghĩa tình đoàn viên.
Công nhân lao động tham gia gian hàng nghĩa tình đoàn viên.
Lên top