LĐLĐ Kinh Môn (Hải Dương): 154 suất quà tặng CNLĐ hoàn cảnh khó khăn

Người lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) nhận quà từ Liên đoàn Lao động thị xã nhân dịp Tháng Công nhân 2021. Ảnh DT
Người lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) nhận quà từ Liên đoàn Lao động thị xã nhân dịp Tháng Công nhân 2021. Ảnh DT
Người lao động thị xã Kinh Môn (Hải Dương) nhận quà từ Liên đoàn Lao động thị xã nhân dịp Tháng Công nhân 2021. Ảnh DT
Lên top