LĐLĐ Kiến Xương, Thái Bình trao 60 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên xây nhà

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Vũ Ninh, công đoàn Công ty TNHH Sơn Hà động viên và trao quà cho đoàn viên Phạm Thị Tỵ trước căn nhà mới xây bên cạnh ngôi nhà cũ. Ảnh: B.M
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Vũ Ninh, công đoàn Công ty TNHH Sơn Hà động viên và trao quà cho đoàn viên Phạm Thị Tỵ trước căn nhà mới xây bên cạnh ngôi nhà cũ. Ảnh: B.M
Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, lãnh đạo xã Vũ Ninh, công đoàn Công ty TNHH Sơn Hà động viên và trao quà cho đoàn viên Phạm Thị Tỵ trước căn nhà mới xây bên cạnh ngôi nhà cũ. Ảnh: B.M
Lên top