LĐLĐ Kiến Xương tập huấn công tác cho cán bộ công đoàn

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: B.M
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình - Bùi Xuân Vinh triển khai những nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Ảnh: B.M
Lên top