LĐLĐ Kiên Giang: Trên 300 đoàn viên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện

Ngày hội hiến máu tình nguyện do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức vào sáng 21.1.0.2018. Ảnh: Lục Tùng
Ngày hội hiến máu tình nguyện do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức vào sáng 21.1.0.2018. Ảnh: Lục Tùng
Ngày hội hiến máu tình nguyện do LĐLĐ Kiên Giang tổ chức vào sáng 21.1.0.2018. Ảnh: Lục Tùng
Lên top