LĐLĐ Kiên Giang: Trao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn nhà ở

Quang cảnh buổi trao MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội. (Ảnh: Thanh Bách)
Quang cảnh buổi trao MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội. (Ảnh: Thanh Bách)
Quang cảnh buổi trao MÂCĐ cho đoàn viên Lưu Quang Hội. (Ảnh: Thanh Bách)
Lên top