LĐLĐ Kiên Giang: Trao MÂCĐ dịp Tết Quân – dân

LĐLĐ Kiên Giang bàn giao MÂCĐ nhân dịp Tết Quân - dân năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
LĐLĐ Kiên Giang bàn giao MÂCĐ nhân dịp Tết Quân - dân năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
LĐLĐ Kiên Giang bàn giao MÂCĐ nhân dịp Tết Quân - dân năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
Lên top