LĐLĐ Kiên Giang: Tiếp sức cho “lá chắn” phòng chống dịch biên giới

Lên top