LĐLĐ Kiên Giang thăm hỏi và hỗ trợ trực tuyến đoàn viên ngành y tế

Ông Trần Thanh Việt (phải) trao hỗ trợ cho đại diện Công đoàn ngành Y tế để sau đó chuyển khoản đến các đoàn viên ngành y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, khu cách ly... Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt (phải) trao hỗ trợ cho đại diện Công đoàn ngành Y tế để sau đó chuyển khoản đến các đoàn viên ngành y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, khu cách ly... Ảnh: LT
Ông Trần Thanh Việt (phải) trao hỗ trợ cho đại diện Công đoàn ngành Y tế để sau đó chuyển khoản đến các đoàn viên ngành y tế đang làm nhiệm vụ tại các cơ sở y tế, khu cách ly... Ảnh: LT
Lên top