LĐLĐ Kiên Giang thăm, hỗ trợ người lao động vùng cách ly y tế ở xã đảo

Lên top