LĐLĐ Kiên Giang: Năm 2018 phát triển mới gần 3.000 đoàn viên

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh: Lục Tùng
Lên top