LĐLĐ Kiên Giang làm Trưởng Khối thi đua Đoàn thể tỉnh

Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang- đơn vị Trưởng Khối thi đua 7 của tỉnh Kiên Giang năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang- đơn vị Trưởng Khối thi đua 7 của tỉnh Kiên Giang năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt - Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang- đơn vị Trưởng Khối thi đua 7 của tỉnh Kiên Giang năm 2019. Ảnh: Lục Tùng
Lên top