LĐLĐ Kiên Giang: Hơn 1.700 CNVCLĐ tham hội thao năm 2019

Lên top