LĐLĐ Kiên Giang: Gắn biển công trình chào mừng Đại hội X Công đoàn Kiên Giang

Ông Trần Thanh Việt (trái) trực tiếp gắn biển Công trình "Góc thư viện lớp học". (Ảnh: Thanh Bách)
Ông Trần Thanh Việt (trái) trực tiếp gắn biển Công trình "Góc thư viện lớp học". (Ảnh: Thanh Bách)
Ông Trần Thanh Việt (trái) trực tiếp gắn biển Công trình "Góc thư viện lớp học". (Ảnh: Thanh Bách)
Lên top