LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà ở cho 2 đoàn viên khó khăn

Lên top