LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên ngành GDĐT

Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Công đoàn Châu Thị Diên. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Công đoàn Châu Thị Diên. Ảnh: LT
Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang Trần Thanh Việt trao mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Công đoàn Châu Thị Diên. Ảnh: LT
Lên top