LĐLĐ Kiên Giang: Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên dân tộc Khmer

Lên top