LĐLĐ Kiên Giang: 2,7 tỉ đồng hỗ trợ Chương trình An sinh xã hội

Ông Trần Thanh Việt cùng đại diện SWPOC trao học bổng cho con đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt cùng đại diện SWPOC trao học bổng cho con đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Lục Tùng
Ông Trần Thanh Việt cùng đại diện SWPOC trao học bổng cho con đoàn viên, CNVC-LĐ khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh: Lục Tùng
Lên top