LĐLĐ Khánh Hòa vinh danh 112 cá nhân đồng hành cùng CNLĐ và công đoàn

60 CBCĐ cơ sở nhiều tâm huyết phát triển tổ chức công đoàn đơn vị vững mạnh được biểu dương tại lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.L
60 CBCĐ cơ sở nhiều tâm huyết phát triển tổ chức công đoàn đơn vị vững mạnh được biểu dương tại lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.L
60 CBCĐ cơ sở nhiều tâm huyết phát triển tổ chức công đoàn đơn vị vững mạnh được biểu dương tại lễ kỉ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam. Ảnh: P.L
Lên top