Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ Khánh Hòa: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết XII của Đảng